Prognosis Software Development Trading tools
Elwave product information Support and customer download section ORDER NOW
contact To German site To Spanish site
 
in this section
 
FAQ
Example DDE-Links
The Elliott Wave Principle
Het Elliott Wave Principe
  FAQ | Downloads | Tips & Tricks

Traden met de Elliott Wave

   
Dit hoofdstuk:
  
Terug naar:
Het Elliott Wave Principe
 1. Algemeen
 2. Algemene instructies voor trading
 3. Trading voorbeeld
 4. Eenvoudige, maar effectieve tradingstrategie
 
 

1. Algemeen          :: top ::

 

Het Elliott Wave Principe verschaft u de meest objectieve en gedisciplineerde handelsmethode die er is. Er bestaat maar een handvol patronen, die soms gemakkelijk herkenbaar zijn, speciaal in sterke impulsgolven. De beschikbare patronen vertellen u waar de markt heen gaat, op welke manier (of structuur) dit gaat gebeuren en onder welke omstandigheden een patroon een groter waarschijnlijkheidsgehalte krijgt. Ook zal het patroon u vertellen wanneer het niet langer van kracht is vanwege een ontoelaatbare prijsbeweging. Dat maakt het mogelijk uw entree en exit punten precies te bepalen, wat een opmerkelijke eigenschap van het Elliott Wave Principe is.

De sleutel tot het voorspellen van markten met ELWAVE ligt in het bepalen van de mogelijkheid van alternatieve scenario`s. Als u diverse alternatieve tellingen vindt die in dezelfde richting wijzen, heeft u te maken met een uitermate kansrijke tradingpositie.

Er zijn mensen, hoofdzakelijk diegenen die het Elliott Wave Principe niet zelf met succes konden toepassen, die u zullen vertellen dat de theorie te ingewikkeld en subjectief is of dat de golven in het geheel niet bestaan, suggererend dat de markt een willekeurig patroon volgt.

Het is duidelijk dat het Elliott Wave Principe erg ingewikkeld kan worden- speciaal in correctie golven- omdat u moet zoeken naar patronen, die patronen bevatten, met daarin weer patronen enz. enz. Maar het verliest nooit zijn objectiviteit als u de regels en richtlijnen toepast. Het enige probleem is dat soms niet helemaal duidelijk is of de interne structuur van een golf behoort tot een 3 golf of een 5 golf. In dat geval moet u alternatieven bepalen voor de beide interne golfstructuren en zoeken naar andere bevestigingen, zoals trendkanalen, indicatoren en Fibonacci verhoudingen.

Hieronder zullen we de strategische stappen voor Elliott Wave analyse bespreken en u voorzien van de fundamentele trading- patronen waar u naar moet zoeken.

 
 

2. Algemene instructies voor trading           :: top ::

 

Nu kunt u de Automatische Analyse gebruiken om winstgevend te handelen. Hoe waarschijnlijker een uitkomst, hoe beter de kansen. Hoe meer alternatieven in dezelfde richting wijzen, hoe zekerder dat de markt overeenkomstig zal bewegen. De Automatische analyse zal een altijd objectieve analyse en consequente golftelling voortbrengen en altijd de meest waarschijnlijke uitkomst als eerste presenteren. Die is bepaald door objectieve regels en richtlijnen van een echt Elliott Wave model toe te passen.

Diegenen die echt het Elliott Wave Principe zouden willen leren moeten deze theorie diepgaand bestuderen. In het volgende onderdeel geven we u een aantal instructies. Deze zijn ontleend aan onze eigen ervaring en aan de vele publicaties over dit onderwerp. Natuurlijk moet iedere trader of analist zijn eigen weg naar succes vinden.

Bestudeer de patronen in het onderdeel "Basis theorie"

  • Ken de regels en richtlijnen.
  • Leer de interne structuur van patronen kennen, dit maakt het mogelijk een patroon in een patroon te herkennen.
  • Onthoudt dat alleen golven 1,3,5, A en C impulsgolven kunnen zijn.
  • Alle andere golven zijn correcties, tegen de trend in, en vertonen overlapping in hun interne structuur.

Ontwerp alternatieve scenario`s door de grafiek te labelen

1. Begin de grafiek te labelen en neem daarbij de volgende regels en richtlijnen in acht:

  • Onderscheid impulsen van correcties, een impuls vertoont gewoonlijk acceleratie en geen overlapping, een correctie vertoont een zijwaarts patroon.
  • Golven van dezelfde rangorde moeten dezelfde proporties hebben, dit is bijzonder belangrijk voor golf 2 en 4. Een minuscule 4de golf kan niet bij een grote golf 2 behoren en zo verder.
  • Golf 2 kan nooit meer dan 100% herwinnen en voorbij de oorsprong van golf 1 gaan.
  • Golf 3 is gewoonlijk de langste golf en laat de meest krachtige acceleratie zien.
  • In golf 3 is er nooit een overlap tussen golf 4 en 1, zoals gebeurt in vijfde golven (en eerste of A golven).
  • Label het grote geheel, is het een drie of een vijf?
  • Label daarna in detail, door de kleinere golfgradaties te labelen, ga dan terug naar de grote golfgradaties, verander de labels als dat nodig is.
  • Ga na of de vereiste interne structuur van uw golven overeenkomen met de regels en richtlijnen. Een B golf kan bijvoorbeeld nooit uit vijf golven bestaan en zo verder.
  • Ga na of de interne structuur van de interne structuur correct is. Bijvoorbeeld een (expanded) Flat bestaat uit een 3 golf, nog een 3 golf en een 5 golfstructuur. Als dit niet uitkomt, moeten de labels verplaatst worden.
  • Controleer uw golftelling op alternatie, speciaal voor golf 2 en 4. Als golf 2 een simpele Zigzag vertoont, moet golf 4 een meer ingewikkeld patroon laten zien.
  • Een correctiepatroon komt meestal minimaal in het territorium van de 4de golf van de vorige impulsgolf terecht.
  • Binnen een impuls 5 golf, zullen twee golven neigen naar gelijkheid. Als golf drie de langste is, zal golf 5 naar gelijkheid met golf 1 neigen.
  • Gebruik momentum indicatoren en volume om uw labelen te ondersteunen. Golf 3 moet het hoogste momentum en volume hebben(als het de langste golf is).
  • Bereken Fibonacci verhoudingen. Als uw golftelling veel redelijke Fibonacci verhoudingen kent, heeft u een interessante telling gevonden.
  • Plaats trendkanalen en bepaal of de golftelling min of meer binnen het trendkanaal past. Hoe beter het past, hoe beter de telling.

   

2. Ontwerp zoveel scenario`s als het Wave Principe toestaat, voor de golfgradatie of het tijdframe dat u analyseert.

3. Doe hetzelfde voor kortere en langere tijdframes (of lagere en hogere golfgradaties) en probeer alternatieven terug te brengen door ze in te passen in meerdere golfgradaties.

4. Taxeer de mogelijkheden van deze scenario`s door te bestuderen hoe ze overeenkomen met de toegestane interne golfstructuur, met de uitslag van Fibonacci verhoudingen en hoe het binnen de trendkanalen past.

5. Teken de verwachte koersbeweging en het patroon van elk scenario dat u heeft bedacht, geef de koersniveaus aan waar u signalen krijgt om in of uit de markt te stappen.

Ontwerp een trading systeem

  • Bepaal op welk tijdframe (of golfrangorde) u zou willen handelen.
  • Bepaal welke patronen en alternatieve golftellingen de beste tradingkansen bieden, zoals wanneer diverse alternatieven allemaal een koersbeweging in dezelfde richting opleveren.
  • Bepaal objectieve instappunten gebaseerd op patronen.
  • Bepaal objectieve exitpunten, ook gebaseerd op patronen. U zou bijvoorbeeld een positie moeten sluiten als de koersbeweging van de door u geprefereerde golftelling ongeldig wordt.

Beheers uw emoties

  • Wees niet bang een verlies te nemen als uw stop wordt geraakt. Dit betekent dat u moet toegeven dat u fout zat bij deze transactie. Wees niet bang de (kleine) winst die u heeft gemaakt te verliezen, stap alleen uit de markt als uw systeem of golfanalyse dat aangeeft.
  • Volg de regels van het Elliott Wave Principe en twijfel niet aan de markt. Geloof wat het Elliott Wave Principe u vertelt, uw stop zal u beschermen.
  • Natuurlijk zullen er transacties met verlies zijn, een 100% score is onmogelijk. Maar als u uw verliezen beperkt (door de stop uit te voeren) en uw winsten laat lopen, kunt u veel succes hebben. Dus blijf gedisciplineerd en leer van alle transacties.
 
 

3. Trading voorbeeld          :: top ::

 

Theorie

In dit onderdeel laten we u zien hoe u een impulsgolf van een correctiegolf kunt onderscheiden. Op dezelfde manier waarop deze basispatronen hier worden vergeleken en geanalyseerd, kunt u dat zelf doen met alle andere patronen.

Stel dat de markt een grote verkoopgolf heeft meegemaakt. Vanaf de bodem begint er een stijging. Golf 1 (of A) en golf 2 (of B) zijn voltooid en de markt begint weer te stijgen. De eerste afbeelding laat twee mogelijke scenario`s zien, ofwel een impuls (1,2,3) of een A, B, C correctie. De afbeeldingen daaronder laten zien welke koersbewegingen verwacht kunnen worden in een impuls of in een correctie:

 

 

 

 

 

Het patroon kan alleen een impuls zijn als de 4de golf niet in het koersgebied van de eerste komt, dit niveau wordt aangegeven door de horizontale "stop" lijn. Zodra de koers onder deze lijn komt, voordat golf 5 voltooid is, heeft u het eerste signaal van een naderende correctie (plaatje rechtsboven). Deze correctie zal bevestigd worden als de koers beneden het beginpunt van golf C uitkomt, dat is het eind van golf B. Zolang de koers niet onder de "confirmatie" lijn terechtkomt, kan het nog steeds een extended 3de golf zijn die zich onderverdeelt. In dat geval is de C of 3 golf slechts de eerste golf van golf 3! U kan het patroon, extensie genoemd onder het hoofdstuk "Patronen" vinden.

De Praktijk

Nu zullen we proberen bovenstaande theorie in de praktijk stap voor stap toe te passen.

 

In de vorige grafiek heeft u al een structuur bestaande uit drie golven herkend. Omdat er drie golven zijn, hebben we te maken met een correctie, die zich tegen de trend in beweegt. Daarom is de lange termijn trend omhoog en zal een nieuw hoogtepunt bereikt worden.

Hieronder kunt u zien wat er vervolgens gebeurde. Eigenlijk zijn er twee scenario`s die zich zouden kunnen ontwikkelen. Ten eerste kan de correctie eindigen bij punt C en (2), daarmee wordt een Zigzag voltooid. Ten tweede zou zich een Flat of Expanded Flat kunnen ontwikkelen. Dan zal deze markt minimaal zijn hoogste punt bereiken in een 3 golfstructuur en weer dalen tot ongeveer punt C en (2). Daarna zal de grotere opwaartse trend weer hervat worden en zal de markt een gebied buiten de grafiek bereiken.

Met het bovenstaande in gedachten is het zeer belangrijk te bepalen of de stijging de vorm van een 3-golf of een 5-golf zal hebben. Laten we eens naar de volgende afbeelding kijken :

 

Tot besluit werpen we een blik op de volgende koersbeweging:

Door alleen maar naar de vorm te kijken- het patroon kent geen overlapping-, kun je zeggen dat dit beslist een 5-golf is, niet een 3-golf en inderdaad werd de oude top op 3000 bereikt.

Deze 5-golf is de eerste golf van een golf van een hogere rangorde, ook samengesteld uit vijf golven. Daarom kan een minimale koersstijging van 25% (hetzelfde als golf 1) voor de grotere golf 3 berekend worden, dat werpt een koersdoel op van ongeveer 4000.

Aangezien de grafiek boven de koersbeweging van de Dow Jones laat zien, weten we allemaal wat er is gebeurd. De markt corrigeerde een beetje, accelereerde weer en kreeg te maken met belangrijke weerstand op 4000 zoals op de volgende afbeelding te zien is. Rond de 4000 ontwikkelde zich weer een correctie, die er op wees dat de hoofdtrend nog steeds omhoog was en waarbij zelfs nog hogere koersdoelen geprojecteerd werden.

Hetzelfde patroon ontstaat geleidelijk steeds weer, het stelt u in staat de markt te voorspellen en achteraf te verklaren wat er is gebeurd.

 

 
 

4. Eenvoudige, maar effectieve tradingstrategie          :: top ::

 
Aangezien alle patronen of hun sub-patronen ofwel een -3-golf of 5-golfstructuur hebben, volgt daaruit dat er altijd drie golven zullen voorkomen, ongeacht wat er gebeurt.

Daarom moet u zich concentreren op de 3de golf, die een golf 3 in een impuls of golf C in een correctie zal zijn, en daarmee heeft u een grote kans om winst te maken..

De grafieken in de volgende afbeeldingen geven een voorbeeld van deze strategie in een stijgende en ook in een dalende markt.